• Incl.Excl.
  BTW
 • Klantenservice
  0
  Sluiten

  Categorieën

  Filters

    Algemene voorwaarden

    Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van SoccerConcepts

    Algemeen

    Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. SoccerConcepts heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten voor giro-, bank- of creditcardinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft. Eventuele afwijkingen op de afbeeldingen op onze website in kleur/model kunnen voorkomen

    Prijzen

    Alle prijzen zijn inclusief BTW (tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de prijs exclusief BTW is). Alle prijzen zijn geheel vrijblijvend, prijswijzigingen kunnen direct worden toegepast.

    Levering

    Leveringen binnen Nederland met een gewicht tot 30 KG worden verzonden tegen het verzendtarief van € 5, 95. Zendingen naar België worden tot 30 KG verzonden tegen een tarief van € 7,95.

    Voor zware c.q. volumineuze artikelen zoals voetbaldoelen gelden afwijkende verzend- en bezorgkosten. Deze worden op de offerte vermeld. Voor zendingen naar het buitenland worden altijd de werkelijke verzendkosten doorberekend.

    U dient bij voorkeur een specifiek afleveradres op te geven waarop de door ons ingeschakelde pakketdienst iemand thuis kan vinden (met zijn/haar mobiel nummer) die de bestelling in ontvangst neemt of natuurlijk een bedrijfsadres waar tijdens kantooruren mensen aanwezig zijn. Het adres van de sportvereniging/sportcomplex zelf, waar doorgaans doordeweeks overdag niemand aanwezig is, is dus niet toereikend. Eventuele extra kosten voor retour nemen van een zending, niet aannemen, niet afhalen etc. zijn in onze scherpe prijzen is dit niet meegeteld.

    Wij leveren direct uit voorraad na uw betaling. Indien niet op voorraad, worden uw goederen besteld en bij binnenkomst direct aan u verstuurd (na betaling). U krijgt altijd verzendbericht op de dag dat de goederen aan u worden verzonden.

    Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet in voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan bericht en houdt SoccerConcepts uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

    De zend- en verpakkingswijze is ons vrijgesteld.

    Retourzending

    Na ontvangst van de goederen, verzoeken wij u deze direct na te kijken en te controleren. Wij doen ons uiterste best alleen kwaliteitsgoederen te leveren. Indien u toch een fout of gebrek heeft gevonden, dient u dit bij voorkeur binnen 5 werkdagen (maximaal 14 kalenderdagen) in ieder geval per email aan ons kenbaar te maken.

     Indien een klant goederen retour wil zenden, dient altijd eerst per e-mail toestemming te zijn gegeven door SoccerConcepts. De klant dient eerst gemotiveerd duidelijk te maken waarom hij goederen wil retourneren zodat wij de best mogelijke oplossing voor de klant kunnen aanbieden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant (tenzij de klant een onjuist of defect artikel heeft ontvangen). Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.  

    SoccerConcepts beoordeelt de retour gestuurde goederen en stelt u binnen 5 werkdagen op de hoogte of uw retourzending terecht is. U wordt gecompenseerd door herlevering van de bestelde goederen of door het verschaffen van een tegoedbon of creditnota voor de bestelde waarde of terugbetaling van de goederen indien dit niet meer mogelijk of wenselijk mocht zijn.

    Gebruikte en beschadigde goederen kunnen niet worden teruggenomen.

    Bedrukte goederen en speciaal op maat of specificatie gemaakte goederen kunnen niet worden teruggenomen.

    Betalingen

    Betalingen uitsluitend door overmaking vooraf van het factuurbedrag op ons bankrekeningnummer of via de diverse betalingsmogelijkheden zoals aangeboden in de Checkout in de Webshop.

    Nieuwe klanten worden uitsluitend geleverd na vooruitbetaling/betaling in de Webshop.

    Aan vaste klanten kan op rekening worden geleverd. De betalingsconditie luidt: binnen 8 dagen strikt netto. In onze scherpe prijzen zijn wanbetalers niet meegeteld. Klanten die niet op tijd betalen worden weer op vooruitbetaling gezet.

    Eigendomsvoorbehoud

    Alle door SoccerConcepts geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met SoccerConcepts gesloten overeenkomsten is nagekomen.

    Voor het geval dat SoccerConcepts zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

    Indien koper in gebreke blijft in de betaling dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

    Indien de koper ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft, zal de afhandeling van de betaling in handen gegeven worden van een incassobureau. 

    Incassokosten

    1.Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.

    2. Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

    3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper. 

    4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd

     

    Garantie

    De meeste producten in het assortiment van soccerconcepts zijn relatief eenvoudige producten gemaakt van plastic, kunsstof, rubber en polyester. Doorgaans gaan deze producten lang mee zonder dat er gebreken optreden. Maar wij verkopen ook producten met elektrische componenten welke wat duurder in de aanschaf zijn.

    SoccerConcepts hanteert de fabrieksgarantie conform de voorwaarden van de diverse fabrikanten waarvan de producten in de shop worden aangeboden. Dit kan per fabriek en per product verschillen.

    Bij elke levering vragen wij u het ontvangen product goed na te kijken op volledigheid en deugdelijkheid. Mocht u iets opmerken aan een product bij levering, laat het ons dan per omgaande even weten.

    Mocht u in het gebruik iets merken aan een product, laat het ons dan ook even weten. Graag per mail met duidelijke foto’s en goede toelichting. Samen met u en de fabrikant zoeken wij dan naar de oorzaak van uw melding en naar de juiste oplossing. Dit kan in de vorm van een reparatie, vervanging of vervangende onderdelen of (gedeeltellijke)  terugstorting van uw aankoopbedrag.

     

     

     

    Vergelijk 0

    Voeg nog een product toe (max. 5)

    Start vergelijking